HomeInformatieAlgemeen › Achterhoek VO
  • Achterhoek VO
    Achterhoek VO

Achterhoek VO

 

Schoolbestuur

 

Pronova wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; Mevr. M. van Hattum (bestuursvoorzitter) en Mevr. A.C. de Visch Eybergen (bestuurder). Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. 

 

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

 

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek: Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Houtkamp College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Panora Lyceum, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova praktijkonderwijs, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

 

Correspondentieadres van het bestuur

 

Postbus 429

7000 AK Doetinchem 

 

Bezoekadres

 

Holterweg 119

7001 EK Doetinchem

 

T (0314) 39 41 81 

E info@achterhoekvo.nl

www.achterhoekvo.nl