HomeOuders › Afmelden/ziekmelden leerling
  • Afmelden/ziekmelden leerling
    Afmelden/ziekmelden leerling

Absentie leerling

Absentie leerling

 

Als een leerling ziek is moet hij worden afgemeld door zijn ouders/verzorgers. Deze ziekmelding moet gebeuren tussen 08.00 en 09.00 uur. Als een leerling niet ziek is gemeld en niet op school is, worden ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk gebeld.
Als een leerling niet ziek is, maar om een andere reden niet op school kan komen, kunnen de ouders/verzorgers contact opnemen met de mentor. Tijdens lestijden wordt de voorkeur gegeven aan het benaderen van de mentor via de mail.

 

Het kan voorkomen dat de leerling te laat op school komt. De leerling kan hier wel of geen goede reden voor hebben.
De absenties van de leerlingen worden geregistreerd in Magister en kunnen worden ingezien op het account van de ouder/ leerling. De zorgcoördinator meldt bij veelvuldig verzuim de absenties/te laat komen bij het verzuimloket.

 

Bijzonder verlof

 

In bijzondere gevallen kan er buitengewoon verlof aangevraagd worden. Deze aanvraag moet vier werkweken voor de verlofdag ingediend zijn op school.
Bijzonder verlof wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend, dit ter beoordeling van de directeur van Pronova .
Het formulier hiervoor kunt u aanvragen via de leerlingenbalie.

 

 

Leerplicht


De gemeente ziet toe op de naleving van de leerplicht. Daarvoor zijn leerplichtambtenaren aangesteld. Ze hebben een controlerende taak.
Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de leerplichtambtenaar als ze vrij willen vragen voor dagen, waarvoor de school geen vrij mag geven.