HomeOpleidingen › Detail
  • Detail
    Detail

Detail

Opleidingen

Basisopleiding detailhandel

 

Doel

Het doel van deze opleiding is de vak­kennis van de deelnemer over de detail­handel vergroten.

 

Informatie

Tot de detailhandel behoren alle winkel­bedrijven. Naast de vak­theorie leert de deel­ne­mer de volgende praktische vaar­dig­heden:

▪ vakken vullen: presentatie, spiegelen

▪ derving

▪ Inpakken

▪ sociale vaardigheden

▪ veilig werken

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

 

 

Opleiding kassatraining

 

Doel

Het doel van deze opleiding is het leren beheersen van de vaardigheden die een kassamedewer­ker moet hebben.

 

Informatie

Deze opleiding ver­sterkt de vaardigheden die de deelnemer bij een andere opleiding leert, bijvoorbeeld in de detail, de horeca of in het groen.

 

De deelnemer werkt naast het oefenen op de echte kassa’s, op de computer in het programma Skillslab. Hier oefent hij met alle kassa-activiteiten in een virtuele winkel.

 

Algemene vaardigheden:

▪ klantvriendelijke houding

▪ persoonlijke verzorging

▪ taalgebruik

 

Praktische vaardigheden:

▪ wat staat er op de kassabon

▪ uitleg PLU codes

▪ verwerken van kortingen en acties

▪ verwerken van geschenkbonnen

▪ retouren

▪ geld teruggeven

▪ bijvragen

▪ doortellen

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

 

 

Entree-opleiding assistent verkoop/retail

 

Doel

Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deel­nemers kunnen met dit diploma door­stromen naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

 

Informatie

De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio. Dit port­folio bestaat uit de volgende onderde­len:

▪ persoonlijke gegevens

▪ Nederlands

▪ rekenen               

▪ BPV (beroeps praktijk vorming)

▪ burgerschap

▪ voortgang

▪ kerntaken

 

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Vaktheorie is een belangrijk onderdeel van de oplei­ding.

 

De praktijkonderdelen zijn:

▪ een klantvriendelijke houding

▪ dienstbaar en servicegericht opstellen

▪ werkzaamheden veilig en volgens instructie uitvoeren

▪ netjes, nauwkeurig en gestructureerd werken

 

Diplomering

Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.