HomeOuders › Extra verlof aanvragen

Aanvraag extra verlof buiten de schoolvakanties

Extra verlof wordt alleen verleend in uitzonderlijke gevallen en met een geldige reden.

Daarnaast gelden de volgende regels:

 

 Hooguit één maal per schooljaar,
 Tot ten hoogste tien schooldagen,
 Het extra verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.


Legitieme redenen voor extra verlof zijn:

 

•  De specifieke aard van het beroep van de ouders waardoor het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. 
Wegens een religieuze bijeenkomst horend bij de geloofsovertuiging die het gezin uitdraagt.
Bijzondere omstandigheden die eenmalig zijn.
   
   

Bijlagen bij Aanvraag extra verlof buiten de schoolvakanties