HomeInformatieOnderwijsfases › Fase 1: Basisjaar
  • Fase 1: Basisjaar
    Fase 1: Basisjaar

Fase 1: Basisjaar (BA)

Uitgangspunten Basisfase:

 

De leerlingen starten de dag bij hun mentor met een mentorkwartier.

 

De leerlingen hebben de theorielessen veelal in hun eigen lokaal bij hun eigen mentor.

 

De theorielessen zijn afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerling, waarbij uitdaging belangrijk is. Er wordt gewerkt met een weektaak, waarbij de leerling zelfstandig leert te werken en zelf keuzes leert te maken. De vakken die aangboden worden zijn:


• Nederlands (spelling, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en schrijven)
• Engels
• Rekenen/wiskunde (praktijkrekenen en cijferend rekenen)
• LOB
• Burgerschap

 

De leerlingen maken kennis met alle praktijkvakken, zodat de leerlingen een goed beeld krijgen van de vakgebieden.

 

• Detailhandel
• Koken
• Verzorging (ook EHBO)
• Groen (plant en dier)
• Techniek: schilderen, hout, metaal, programmeren
• Magazijn

 

 

 Als voorbereiding op de stage krijgen de leerlingen het vak loopbaanoriëntatie (LOB) en lopen ze een dag snuffelstage.

 

De leerlingen krijgen twee lesuren bewegingsonderwijs. Daarnaast hebben ze ook een uur boksles, wat als doel heeft de leerling sociaal weerbaar te maken. 

Sociale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod. In de klas wordt er gewerkt met de methode "Leefstijl".

 

De leerlingen hebben ook het vak vrijetijdsbesteding op het rooster staan. De leerlingen schrijven zich in voor een activiteit, waarbij ze kennis maken met verschillende vormen van cultuur, kunst en vrijetijdsbesteding.

Het doel is om leerlingen te stimuleren een sport of hobby te vinden die bij ze past en hun creativiteit en talent te uiten. 

 

In het basisjaar gaan alle leerlingen op kamp. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de datum van het kamp bekend gemaakt. Informatie over het kamp krijgen ouders en leerlingen via de mentor.

 

 

Ruwardtest

 

Er kan bij de leerling, indien nodig, een Ruwardtest afgenomen worden. Bij de Ruwardtest worden verschillende arbeidsvaardigheden getest, met als doel het niveau van de leerling te bepalen, zodat er een gerichte training aangeboden kan worden bij het vak “zedemo”.