HomeOpleidingen › Horeca
 • Horeca
  Horeca
 • Horeca
  Horeca
 • Horeca
  Horeca
 • Horeca
  Horeca
 • Horeca
  Horeca

Horeca

Opleidingen

 

Basisopleiding horeca

 

Doel 

Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer de basisvaardigheden beheerst die hij nodig heeft voor het werken in de horeca.

 

Informatie

De deelnemer krijgt vaktheorie en daar­naast leert hij een aantal verschillende praktische vaardigheden:

 

▪ snijtechnieken 

▪ kooktechnieken 

▪ zelfstandig leren een menu te bereiden

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

 

 

Verdiepingsopleiding Horeca

 

Doel

Het doel van deze opleiding is de deelnemer nog meer vertrouwd te maken met het werken in de professionele keuken. Hij wordt voorbereid op een baan in de horeca.

 

Informatie

Pronova heeft een eigen restaurant, De Wielewaal, en elke week verzorgen de deelnemers een driegangen menu voor hun gasten.

 

Het praktijkgedeelte van de opleiding bestaat uit:

▪ voorbereidende werkzaamheden in het restaurant

▪ mise-en-place maken

▪ serveer werkzaamheden

▪ afsluitende werkzaamheden, zoals schoonmaken

▪ productievaardigheden, zoals snijden en garneren

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

 

 

Entree-opleiding assistent horeca,voeding of voedingsindustrie

  

Doel

Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deel­nemers kunnen met dit diploma doorstro­men naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

 

Informatie

De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio. Dit portfo­lio bestaat uit de volgende onderdelen:

 

▪ persoonlijke gegevens

▪ Nederlands

▪ rekenen               

▪ BPV (beroeps praktijk vorming)

▪ burgerschap

▪ voortgang

▪ kerntaken

 

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Vaktheorie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het praktijkgedeelte van de opleiding bestaat uit:

 

▪ voorbereidende werkzaamheden in het restaurant

▪ mise-en-place maken

▪ serveer werkzaamheden

▪ afsluitende werkzaamheden, zoals schoonmaken

▪ productievaardigheden, zoals snijden en garneren

 

Diplomering

Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.