HomeInformatieAlgemeen › Individueel ontwikkelingsplan (IOP)
  • Individueel ontwikkelingsplan (IOP)
    Individueel ontwikkelingsplan (IOP)

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)

Iedere leerling op Pronova werkt met een individueel ontwikkelingsplan (IOP). Hierin staat waaraan de leerling, in overleg met ouders en mentor, wil werken voor een bepaalde periode. Dit kan op het gebied van theorie, praktijk en sociale vaardigheden zijn. 

 

Twee keer per jaar komen leerling en mentor samen om het IOP vorm te geven. In een gesprek worden de persoonlijke leerdoelen door de leerling geformuleerd en coacht de mentor waar nodig. De doelen worden met ouders besproken. Op ieder moment in het jaar kunnen de leerdoelen worden bijgesteld

 

Aan het eind van een periode vindt de evaluatie plaats. Om te bewijzen dat de doelen behaald zijn, wordt een portfolio bijgehouden. Dit is een verzamelmap met bewijzen van alle competenties die behaald zijn. Een map waar de leerling trots op kan zijn!

 

Ouders worden in januari en juni uitgenodigd op school voor een portfoliopresentatie.  Dit is een presentatie van de leerling zelf, gevolgd door een gesprek met de mentor.