HomeInformatieAlgemeen › Onderwijs Zorg Steunpunt
  • Onderwijs Zorg Steunpunt
    Onderwijs Zorg Steunpunt

Onderwijs Zorg Steunpunt

Ondersteuning op Pronova

 

Pronova staat voor plezier, betrokkenheid en mogelijkheden. Van daaruit wordt passende ondersteuning geboden aan een ieder die dit nodig heeft: leerlingen, ouders, collega's en andere partners. Op Pronova is een Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS) ingericht van waaruit deze ondersteuning geboden wordt.

Op Pronova wordt aan elke leerling zo passend mogelijk onderwijs geboden. Dit wordt gedaan door leerlingen structureel te begeleiden en te ondersteunen door middel van:

 

mentorgesprekken
•  coachingsuren
•  huisbezoeken in het basisjaar
•  klassenobservaties
•  groepsbesprekingen
•  leerlingbesprekingen

 

Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben wordt het OZS ingeschakeld door de mentor. Door overleg met mentor, leerling, ouders en specialisten van het OZS wordt vastgesteld welke extra ondersteuning nodig is. Dit kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld leren, gedrag en/of sociaalemotionele ontwikkeling.

 

 

Medewerkers OZS

 

Zorgcoördinator (Ilse Lebbink)

De zorgcoördinator op Pronova zorgt ervoor dat alle ondersteuning die geboden wordt op Pronova gecoördineerd, geregeld en uitgevoerd wordt. Hij is het eerste aanspreekpunt als het om extra ondersteuning voor leerlingen, medewerkers en externe partners gaat.

 

Orthopedagoog (Ellen Teunissen )

De orthopedagoog is een specialist als het om gedrags- en of leerproblemen gaat. Zij heeft een

signalerende en adviserende rol binnen het OZS, doet zo nodig aanvullend onderzoek en ondersteunt

leerlingen zo nodig individueel.

 

Onderwijscoördinator (Yvonne Hegeman)

De onderwijscoördinator op Pronova draagt zorg voor alle algemene en specieke onderwijsprogramma's op Pronova. Zij wordt binnen het OZS ingezet als er extra ondersteuning nodig is op het gebied van bijvoorbeeld leerlijnen, de inzet van leermiddelen, dyslexie, dyscalculie en NT2.

 

Ambulant begeleider cluster III (Kitty Kerkhof)

De ambulant begeleider cluster III op Pronova is een specialist als het om zeer moeilijk lerende, langdurig zieke of fysiek beperkte leerlingen gaat. Zij biedt binnen het OZS extra ondersteuning

als er vragen op deze gebieden zijn.

 

Leerlingbegeleider (Marion te Stroet)

De leerlingbegeleider op Pronova wordt binnen het OZS ingezet, door individuele gesprekken met

leerlingen te voeren. Deze gesprekken gaan bijvoorbeeld over welzijn, planning, contacten met

leeftijdsgenoten etc.

 

 

Aanbod OZS

 

Het OZS biedt op veel verschillende manieren ondersteuning.

 

Bijvoorbeeld:

 

•  Huiswerkbegeleiding 
•  Remedial Teaching
•  Opvang (zowel vrijwillig als toegewezen) op alle schooldagen onder lestijd voor leerlingen.
•  Dyslexie ondersteuning m.b.v. Kurzweill, Sprintostick of Dedicom.
•  Dyscalculie begeleiding
•  Onderzoek op sociaal emotioneel gebied (SAQI)
•  Sociale vaardigheidstraining
•  Weerbaarheidstraining 'Rots en water'
•  NT2 ondersteuning voor anderstaligen
•  Screeningsonderzoek op het gebied van psychodiagnostiek
•  Psychomotorische training (PMT)
•  Facilitering ortho-didactische en pedagogische hulpmiddelen
•  Consultatie voor medewerkers en andere partners
•  Beroepskeuze interessetest
•  Begeleiding bij uitval van stage

 

 

Download onze folder hieronder!

Bijlagen bij Onderwijs Zorg Steunpunt