HomeLeerling › Schoolregels
  • Schoolregels
    Schoolregels

Schoolregels

Op basis van onze visie en missie hebben we een viertal basis-schoolregels vastgesteld. Deze vier fungeren als reminder op alle schoolregels.

 

• Iedereen op school is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.
• We hebben respect voor elkaar en elkaars eigendommen.
• We zorgen zelf en samen voor een veilige en schone (leer)omgeving.
• We helpen elkaar om ons aan bovenstaande omgangsregels te houden.

 

Deze regels gelden voor leerlingen en medewerkers. Waarbij de gedachte is: goed voorbeeld doet goed volgen!

Schoolregels:

 

Voor schooltijd
• De leerlingen wachten rustig in de kantine. Er is toezicht vanaf 8.45 uur;
• De leerlingen zijn buiten of in de kantine, niet in de gangen.

 

Plein
• Leerlingen uit de BA-fase blijven alle pauzes op het plein;
• In de kleine pauze blijft iedereen op het plein;
• Er wordt vóór het plein van de fiets gestapt;
• Stoeien/sneeuwballen gooien/voetballen e.d. gebeurt alleen op het grasveld;
• Het schoolplein is rookvrij;
• Muziek wordt door een koptelefoon/oordopjes geluisterd;
• Vertrek naar de gym pas als de bel gaat. Dit geldt ook voor de leerlingen die lopen;
• Afval wordt in de prullenbakken gegooid.

 

Pauze binnen
• De leerlingen maken gebruik van de wc in de A-gang (geel);
• De pauze binnen wordt alleen in de kantine gehouden;
• Eigen rotzooi wordt in de emmertjes of prullenbak gegooid;
• Leerlingen komen tijdens de pauze niet in de gangen, tenzij een personeelslid meeloopt.

 

Les
• Als de bel gaat, lopen de leerlingen meteen naar de klas;
• Alle mobiele telefoons worden aan het begin van de les op een afgesproken plek neergelegd;
• Tijdens de les hebben de leerlingen geen petjes op;
• De jas wordt aan de kapstok gehangen of in de kluis gedaan;
• Tijdens de les hebben de leerlingen geen kauwgom in de mond.

 

Overig
• Geen leerlingen zonder toezicht in flexplekken;
• Nablijven gebeurt op dezelfde dag;
• Leerlingen komen niet in de personeelskamer;
• Leerlingen mogen niet zonder toestemming kopiëren;
• Rustig lopen in school;
• Geen energydrink in school;
• Bezit van alcohol, drugs en/of vuurwerk in school of op het schoolplein is verboden. In samenwerking met de politie kan er een kluiscontrole uitgevoerd worden.