HomeLeerling › Schooltijden
  • Schooltijden
    Schooltijden

Schooltijden

De uren per dag zijn ingedeeld volgens onderstaand rooster.  

 

1e lesuur: 08.45 - 09.00 uur (mentorgesprek op uitnodiging)
2e lesuur: 09.00 - 09.15 uur (mentor-kwartier: Start schooldag voor de hele klas)
3e lesuur: 09.15 - 10.15 uur 

 

pauze: 10.15 - 10.30 uur 

4e lesuur: 10.30 - 11.30 uur
5e lesuur: 11.30 - 12.30 uur

Pauze: 12.30 - 13.00 uur 

6e lesuur: 13.00 - 14.00 uur
7e lesuur: 14.00 - 15.00 uur 

Pauze: 15.00 - 15.15 uur

10e lesuur: 15.15 uur - 16.15 uur

 

 

 

•  In de BA-fase hebben de leerlingen veelal les tussen 9.00 uur en 14.00 uur. 
In de VO-fase kunnen de schooltijden tot max. 16.15 uur duren.
De OP-fase is qua lestijden hetzelfde als de VO-fase, met als uitgangspunt dat zij drie dagen op school zijn en twee dagen stage lopen.

 

Alle leerlingen krijgen een persoonlijk lesrooster mee, waarin hun lesuren ingevuld staan.