HomeInformatieAlgemeen › Stage
  • Stage

Stage

Stage en arbeid

 

Pronova geeft vorm aan het toeleiden naar arbeid door het aanbieden van een programma waarin loopbaanoriëntatie en het aanleren van arbeidsvaardigheden vanaf leerjaar 1 structureel worden aangeboden en uitgebouwd. In dit programma wordt de leerling, in samenwerking met ouders, mentor, praktijkopleider, stagebegeleiders en andere partners uit de regio, zo goed mogelijk voorbereid op een toekomstige arbeidsplek. Deze programma’s zijn flexibel en er worden trajecten op maat aangeboden.


De doelen van het programma ‘Toeleiding naar Arbeid’ zijn:

• De leerling leert keuzes maken door ervaring op te doen;
• De leerling vergroot praktische vaardigheden;
• De leerling bevordert de sociale redzaamheid;
• De leerling ontwikkelt werknemers gedrag;
• De leerling bereidt zich voor op werken of werken & leren;
• De leerling vindt een passende baan en/of vervolgopleiding.

 

Stages op Pronova
Pronova kent een interne stage, groepsstage en externe stage.


Interne stage
Op Pronova zijn er twee vormen van interne stage: Stage in de leerwerkplaats (LWP) en een maatwerkstage. De stage in de LWP is een vast onderdeel van alle leerlingen in het programma. De maatwerkstage wordt op maat en passend bij de leerbehoefte van de leerling aangeboden. Tijdens de interne stage werkt een leerling aan vastgestelde leerdoelen die staan beschreven in het stageboekje (*). 

 

•  LWP
De LWP is een werkplaats waar leerlingen verschillende werkzaamheden uitvoeren. Op de LWP worden leerlingen getraind op sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden. Verschillende bedrijven uit de regio voorzien de LWP van werk. Hierdoor neemt het werken ook echte vormen aan.
Werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn bijvoorbeeld: lichte assemblagewerkzaamheden, ompakken, inpakken, stickeren en (de)monteren.
Maatwerkstage
Naast de interne stage in de LWP kunnen er meer stageplekken gecreëerd worden in school. Zoals een werkplek onder begeleiding van de conciërge.

 

Groepsstage

Een leerling die nog niet geheel zelfstandig op stage kan, maakt gebruik van een groepsstage. De leerling gaat met meerdere leerlingen naar een zelfde stageplek en er gaat een stagebegeleider vanuit school mee. De stagebegeleider coacht de leerling op de werkplek. Op deze manier wordt het bedrijf ontlast en de leerling gesteund.

 

Externe stage
Leerlingen die tijdens de interne stage hebben laten zien dat zij 80% van de leerdoelen hebben bereikt, mogen op externe stage. Deze stage vindt buiten de school plaats. Afhankelijk van de ontwikkeling en sectorkeuze van de leerling kan dit bijvoorbeeld bij een bedrijf, instelling of gezin zijn. Een leerling die externe stage loopt, heeft het stageboekje (*) tijdens het stagelopen verplicht bij zich.
De externe stage is mogelijk vanaf het 2e schooljaar in de VO-fase.