HomeOpleidingen › Techniek
 • Techniek
  Techniek
 • Techniek
  Techniek
 • Techniek
  Techniek
 • Techniek
  Techniek

Techniek

Opleidingen

Basisopleiding booglassen M.B.E.

 

Doel

Het doel van de opleiding is de deelnemer vertrouwd te maken met verschillende metaal­bewerkingsmachines en de las­techniek.

  

Informatie

Voor de vaktheorie gebruikt de deelnemer een theorieboek van het N.I.L.  

De deel­nemer leert de volgende prak­tische vaar­dig­heden:

  

omgaan met:

▪ haakse slijpmachine           

▪ schuurbandmachine           

▪ TIG apparatuur

▪ afkortzaag

▪ autogeenapparatuur

▪ lasapparatuur

 

kennis van:

▪ stroom

▪ veiligheid

▪ materialen

▪ smeltlassen

▪ booglassen

▪ weerstandlassen

 

Diplomering

Aan het eind van de opleiding volgt een theorie exa­men en een praktijk examen. Wanneer de deelnemer voor beide examens slaagt krijg hij een officieel diplo­ma M.B.E (met beklede elektrode) niveau 1 van het N.I.L. (Nederlands Instituut voor Lastechniek).

 

 

Verdiepingsopleiding MAG lassen

 

Doel

Het doel van deze opleiding is de deelne­mer nog verder vertrouwd te maken met de verschillende metaal­bewerkings­ma­chi­nes en de las­technieken.

 

Informatie

Voor de vaktheorie gebruikt de deelnemer een theorieboek van het N.I.L. De deelne­mer leert de volgende praktische vaardig­he­den:

 

omgaan met:                                        

▪ haakse slijpmachine           

▪ schuurbandmachine           

▪ TIG apparatuur  

▪ afkortzaag

▪ autogeenapparatuur

▪ lasapparatuur

 

kennis van:

▪ stroom

▪ veiligheid

▪ materialen

▪ smeltlassen

▪ booglassen

▪ weerstandlassen

 

Diplomering

Aan het eind van de opleiding volgt een theorie examen en een praktijk examen. Wanneer de deelne­mer voor beide exa­mens slaagt krijg hij een officieel diploma MAG lassen van het N.I.L. niveau 1 (Neder­lands Instituut voor Lastechniek). 

Na het halen van het MAG diploma, be­staat voor de deelnemer de mo­gelijkheid om een vervolgopleiding in de me­taal­sector te volgen. Dit kan bijvoor­beeld bij de Anton Tijdink school.

                 

 

Basisopleiding houtbewerking

 

Doel

Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer op een veilige manier kan om­gaan met handgereedschap en met be­hulp van dit gereedschap een werkstuk kan maken.

 

Informatie

Deze opleiding bestaat uit vaktheorie en  praktijk. In de praktijk leert de deelnemer banktimmeren. Banktimmeren is het be­werken van hout met handgereedschap.

 

De volgende onderdelen worden behan­deld tijdens de vaktheorie:

▪ werkplaatsen

▪ hand- en elektrische gereedschappen

▪ machines

▪ houtsoorten

▪ houtverbindingen en montagemateriaal

▪ veiligheid en voorschriften

▪ tekenen en tekening lezen

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt, ontvangt hij een certificaat.

 

 

Verdiepingsopleiding houtbewerking

 

Doel

Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer op een veilige manier kan omgaan met machines en met be­hulp van deze machines een werkstuk kan maken.

 

Informatie

Deze opleiding bestaat uit vaktheorie en praktijk. In de praktijk leert de deelnemer banktimmeren en machinale

hout­bewerking.

 

Banktimmeren is het be­werken van hout met handgereedschap.

 

Bij machinale houtbewerking werkt de deelnemer met machines:

▪ de afkortzaag                     

▪ de cirkelzaag                      

▪ de schuurbandmachine      

▪ de schaafmachine

▪ de lintzaag

▪ de gatenboor 

 

De volgende onderdelen worden behan­deld tijdens de vaktheorie:

▪ verdieping onderdelen uit basisoplei­ding

▪ transportmiddelen

▪ plaatmateriaal

▪ scharnieren en handgrepen

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt, ontvangt hij een branchecertificaat.

 

 

Entree-opleiding assistent bouwen, wonen en onderhoud - hout

 

Doel

Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deel­nemers kunnen met dit diploma doorstro­men naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

  

Informatie

De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio. Dit portfo­lio bestaat uit de volgende onderdelen: 

▪ persoonlijke gegevens 

▪ Nederlands 

▪ rekenen  

▪ BPV (beroepspraktijkvorming)

▪ burgerschap

▪ voortgang

▪ kerntaken

 

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Vaktheorie is een belangrijk onderdeel van de oplei­ding, net als technisch tekenen.

 

Deze assistentenopleiding is gericht op de bouw­techniek, de opleiding bereidt de deelnemer goed voor op assisterende werkzaamheden in de bouw. Een ver­volgopleiding richting bouwtechniek op het MBO behoort na deze opleiding tot de mogelijkheden.

 

Diplomering

Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.

 

 

Entree-opleiding assistent bouwen, wonen en onderhoud - schilderen

 

Doel

Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deelne­mers kunnen met dit diploma doorstro­men naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

 

Informatie

De deelnemers werken tijdens hun op­lei­ding aan een examen portfolio. Dit port­fo­lio bestaat uit de volgende onderde­len:

 

▪ persoonlijke gegevens

▪ Nederlands

▪ rekenen               

▪ BPV (beroepspraktijkvorming)

▪ burgerschap

▪ voortgang

▪ kerntaken

 

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Vaktheorie is een belangrijk onderdeel van de oplei­ding.

 

Deze assistentenopleiding is gericht op de bouwtech­niek, de opleiding bereidt de deelnemer goed voor op assisterende werkzaamheden in de bouw. De deelne­mer volgt op Pronova prak­tijklessen gericht op schil­der­werk en professioneel spuiten.

 

Diplomering

Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.

 

 

Basisopleiding Schilderen

 

Doel

Het doel van deze opleiding is het ver­trouwd maken van de deelnemer met de verschillende kwalificaties (leeronder­de­len) van het schildersvak.

 

Informatie

De volgende onderdelen (deelkwalifi­ca­ties) komen aan bod:

 

▪ houtachtige ondergronden en beglazing

▪ spuiten van metaal en kunststof onder­gronden

▪ steenachtige ondergronden

▪ glas

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.