HomeOpleidingen › Zorg
  • Zorg
    Zorg

Zorg

Opleidingen

Basisopleiding zorg

 

Doel

Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer de basisvaardigheden eheerst die hij nodig heeft voor het werken in de schoonmaak en in de zorg.

 

Informatie

De basisopleiding zorg bestaat uit verschil­lende onderdelen: 

▪ vaktheorie over schoonmaak en zorg

▪ schoonmaken in de groothuishouding;

          - traditioneel

          - microvezel

▪ praktijklessen zorg;

          -bed opmaken         
          -assisteren bij:

               -verplaatsen

               -de maaltijd

               -recreatie

               -aan- en uittrekken jas

               -verzorgen van koffie/thee

               -omgaan met zorgvragers

               -hand- en voetverzorging

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

 

 

Entree-opleiding assistent deinstverlening en zorg

 

Doel

Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deelnemers kunnen met dit diploma doorstromen naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

 

Informatie

De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio.
Dit portfo­lio bestaat uit de volgende onderdelen:

▪ persoonlijke gegevens

▪ Nederlands

▪ rekenen               

▪ BPV (beroeps praktijk vorming)

▪ burgerschap

▪ voortgang

▪ kerntaken

 

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen, opdrachten of toetsen.

De deelnemers die de Entree-opleiding assistent dienstverlening en zorg volgen, werken op Pronova in verschillende boeken met vaktheorie. Deze vakken zijn gericht op het omgaan met de zorgvragers en het leren werken in een zorginstelling. De deelnemers lopen twee dagen per week stage, BPV, in de (ouderen)zorg.

 

Diplomering

Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangtdan een MBO Entree diploma.